Vee rubber

Vee rubber

Vee Rubber Group je lídrom v Thajsku z hľadiska rozmanitosti vyrobených typov pneumatík od malých motokár po veľké komerčné. Tieto sú starostlivo vyrobené z vybraných surovín s využitím moderných výrobných technológií a procesov. Všetky výrobky skupiny sú najvyššej možnej kvality a dodávajú sa hlavne na export, ale aj na domáce trhy.