Ochrana súkromia

Firma ROTKIV rešpektuje používateľské práva na súkromie. Dbáme na ochranu osobných údajov a používame vhodné technológie, aby nedochádzalo k narúšaniu súkromia používateľov treťou stranou. Prehliadanie a vyhľadávanie informácií z ponuky, či objednávanie tovaru na našej internetovej stránke www.rotkiv.sk, akceptujeme pravidlá obsiahnuté v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke.

Ako nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov sme my:

ROTKIV spol. s. r. o. Prešov

Adresa: Košická 22/A;  080 01 Prešov

Fakturačné údaje: IČO:31657605; DIČ:2020522262; IČ DPH: SK2020522262; sme platcami DPH

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov; IBAN: SK62 0200 0000 0011 8346 5955; BIC/SWIFT: SUBASKBX; Číslo účtu: 1183465955/0200

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 612/p

Osobné údaje

Vezmite prosím na vedomie, že odsúhlasenie používateľa na spracovanie osobných údajov na www.rotkiv.sk pre marketingové je úplne dobrovoľné. Každý používateľ má právo na prístup a opravu svojich osobných údajov. Tento krok môžete vykonať prostredníctvom skontaktovania sa s naším zamestnancom. Túto službu môže využiť aj zaregistrovaní použivatelia pre prípadné zmeny vo formulári.

V obchode máte možnosť registrácie, ale nie je nutné pre uskutočnenie nákupu.

Registrácia umožňuje používateľovi používať ďalšie funkcie a využitie zliav. V registračnom formulári je potrebné uviesť osobné údaje, ako je Vaše meno, prihlasovacie meno a heslo potrebné k objednávke na www.rotkiv.sk. Registračný formulár musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a potrvrdiť súhlas so spracovaním svojích osobných údajov na účely www.rokiv.sk. 

Používateľ, ktorý objednáva v obchode a predtým sa nezaregistroval, musí vyplniť údaje týkajúce sa adresných údajov. 


V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):

a) Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen; 

b) Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava;

c) TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra

Explicitné osobné údaje

Osobné údaje poskytované v čase pridávania komentárov k produktom, ako aj pridávania oznamov sú k dispozícii všetkým návštevníkom stránky, ktorá obsahuje tieto údaje.

Komentáre zákazníkov

Používateľské komentáre k produktom ako aj hodnotenia obchodu (taktiež hodnotenia odoslané na obchodný email) sa stávajú vlastníctvom www.rotkiv.sk a môžu byť používané v originálnej forme alebo v skratke, na podporu obchodu alebo produktov v ňom obsiahnutých. Tieto komentáre nikdy nebudú umiestnené pod celým menom a priezviskom, výnimka nastane jedine v prípade, že zákazník dal svoj súhlas na tento účel. Firma sa zaväzuje tým, že používateľske komentáre nebude meniť, používať v inom kontexte, alebo používať na podporu iného produktu,  než bol zámer autora. Názory vyjadrené v komentároch sú stále názormi zákazníkov a nie zamestnancov firmy Rotkiv.

Aké informácie zhromažďujeme

Aby bolo možné využiť niektoré vlastnosti nášho systému, prosíme Vás o registráciu na našej internetovej stránke. Pri registrácii Vás požiadame o e-mailovú adresu, ktorú budete používať na našej stránke, heslo, meno a osobné údaje. Predtým než budete môcť vykonať transakciu za kúpu tovaru v našom obchode, žiadame zákazníka o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, podrobnosti o spôsobe platby, napr. typ kreditnej karty, číslo kreditnej karty, dátum expirácie, CVV číslo.

Pri návšteve našej webovej stránky sa automaticky uloží IP adresa Vášho počítača. V čase keď sa s nami klient prostredníctvom webovej stránky, telefón, e-mail, atď zhromažďujeme údaje ako: osobné údaje, napr. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, atď.

Ako využívame zákaznícke údaje

V žiadnom prípade nebudeme Vaše osobné údaje poskytovať tretím stranám. Údaje zhromaždené počas transakcie sú použizé na vykonanie transakcie, vrátenie prijatia peňazí od zákazníka a odoslania tovaru. Zákaznícke údaje teda môžu byť poskytnuté spoločnosti, ktorá podporuje platobné transakcie, alebo firme sprostredkujúcej doručenie zásielky. 

Ak ste sa zapísali na odber nášho newsletteru, alebo iným spôsobom ste súhlasili s prijatím Vaše údaje budeme používať s cieľom odoslania Vám nášho newslettera. 

Automaticky zhromažďované údaje môžu byť použité na analýzu správania sa používateľov na našej webovej stránke, zber demografických informácií o našich používateľoch, alebo prispôsobenie obsahu našej webovej stránky. Tieto údaje sú zhromažďované automaticky pre každého používateľa. V prípade kontroly Generálneho inšpektorátu pre ochranu osobných údajov, Vaše údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom inšpekcie, podľa zákona o ochrane osobných údajov. V prípade porušenia pravidiel nášho servisu, porušenia práv, alebo ak budú vyžadované zákonom, môžeme zverejniť Vaše informácie súdnym orgánom.

Ako sa skontaktujeme

Ak zákazník vykonal transakciu za nákup tovaru, môže dostať od nás e-mail alebo SMS informácie o stave objednávky. Môžeme Vás tiež kontaktovať telefonicky. V prípade, že zákazník sa prihlási na odber newsletteru, alebo inak súhlasil s prijatím, bude od nás dostávať správy e-mailom.

Používanie Cookies

Cookies  sú informácie uložené na serveri cez disk Vášho počítača. Informácie z cookies umožňujú prispôsobiť vzhľad webovej stránky pre záujmy zákazníka (napr. rozhodovať o obsahu reklamy, ktorá sa objaví na mieste). Cookies sú tiež nástrojom na získanie údajov o popularite webových stránok napr.obr. Používame dva druhy cookies:

Session cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre správne fungovanie stránky.

Trvalé cookies: Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu, ale do času kým ich ručne nevymažete. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si môžete vybrať v nastavení Vášho internetového prehliadača.

Zvyčajne softvér umožňuje automatickú prevádzku súborov cookies. Avšak, vždy ich môžete (všetky prehliadače obsahujú túto funkciu). Obmedzenie používania cookies môzu niekedy ovplyvniť niektoré funkcie na webovej stránke. Cookies neohrozujú počítačový systém klienta. Vykonávajú anonymnú identifikáciu, zvyčajne obsahujú len názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na zariadení a jedinečné koncové číslo.

Cookies môžu obsahovať osobné údaje, ak zostali zverejnené na našej webovej stránke. Tieto údaje sú učinne chránené nami a žiadne neoprávnené osoby k ním nemajú prístup. Táto informácia sa používa iba pri plnení niektorých osobitých akcií, ktoré boli prijaté (napr. pri realizácii objednávky). Tieto cookies obsahujú len informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správny výkon našich služieb.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov so zverejnením novej zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke.

Pravidlá bezpečnosti

V prípade, že používateľ používa jeden počítač spolu s inými osobami, po ukončení práve na www.rotkiv.sk pri ktorých musí byť prihlásený mal by sa odhlásiť, aby sa nikto neoprávnene nemohol prihlásiť cez jeho konto, používať ho alebo upravovať Vaše údaje. Poskytnuté údaje, ktoré boli zadané pri objednávke pozná iba zákazník Rotkivu. Z našej strany Vám zaručujeme, že Vaše údaje nebudú nikomu zverejnené, preto Vás rovnako žiadame o pozornosť pri ich zverejňovaní tretí osobám. Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. Ako vaše údaje chránime? Pracujeme na tom, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. 

Ako dlho údaje uchovávame? Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, kedže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchovávame údaje kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajou ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom. 

Aké sú vaše práva? Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predlžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Právo na vymazanie. Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracuvávame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali; b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ; c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov; 

d) v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami 

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvávania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. V prípade, ak sa domievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Použitím našich webových stránok vyjadrujete svoj ​​súhlas s podmienkami používania služieb a ochranou osobných údajov. 

Internetový obchod www.rotkiv.sk je založený na najnovšom hardvéri a softvéri navrhnuté podľa osvedčených postupov na celom svete.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.02.2018. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailom info@rotkiv.sk, alebo poštou na adresu ROTKIV spol. s. r. o. Prešov, Košická 22/A, 08001 Prešov, Slovensko.