Počet nájdených pneumatík 46935

Počet nájdených diskov 15378

Počet nájdených duší 785

Počet nájdených vložiek 47


Počet nájdených bicyklových 440